Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych, przepisy te wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

Zgodnie z nowymi przepisami informujemy, że Transwell Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Prymasa Tysiąclecia 48a, 01-242 Warszawa, jako administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, osób fizycznych, podmiotów (w znaczeniu osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) oraz wskazanych przedstawicieli (osób fizycznych) przez podmiot do kontaktu przy realizacji usługi.

Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, informujemy Państwa o sposobach gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych, osób fizycznych, podmiotów (w znaczeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz wyznaczonych przedstawicieli podmiotów, będących osobami fizycznymi.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych przez Transwell Sp. z o. o. prosimy o kontakt: iod@transwell24.pl. Przesyłając zapytanie prosimy w tytule wiadomości o podanie numeru umowy / numeru NIP, który pozwoli Nam na zidentyfikowanie osoby pytającej. Podanie jednego ze wskazanych numerów jest warunkiem koniecznym do uzyskania odpowiedzi.

Poznaj zasady przetwarzania danych osobowych